Възстановяването на локомотив 05.01 - Фотохронология

 

 
Поглед върху котела зад комина - ляво. Повечето детайли са демонтирани.
 
Парният дом и промивачни люкове.
 
Стоящият котел, крепса и пепелника. Подвижните связи се открояват, като образуват Г-образна форма
 
Поглед под ъгъл при демонтирана кабина (будка) от към задната част и състоянието на котелната арматура.
 
Задната част на локомотивната рама и форкопфните щанги за връзка с тендера. От ляво и дясно на щангите опират тендерните отбивачки.
 
Пещният ринг и арматурата на котела. За сега единствено регулаторният лост си е на мястото. Колелото на ръчага е свалено.
 
Между криковете.
 
Панорамен поглед (16:9) от срещуположната страна на трансбордьора.
 
Челно на ремонтният коловоз в халето. Подготвителни демонтажни дейности за повдигане на локомотива.
 
Локомотивът е повдигнат, колоосите са демонтирани. фото: инж. Стефан Деянов
 

Водещата талига е на трансбордьора. фото: инж. Стефан Деянов

 
В пълен комплект колоосите са на трансбордьора. фото: инж. Стефан Деянов
 
Ведущата колоос за вътрешният цилиндър. фото: инж. Стефан Деянов
 
Буксовият лагер на задната свободна ос. фото: инж. Стефан Деянов
 
Колоосите са свалени. Ведущата колоос за вътрешният цилиндър. Буксите също са демонтирани за ревизиране.
 

Отново ведущата колоос за вътрешният цилиндър - поглед от дясно. Все още има остатъци от старата боя.

 
Шийките на буксовите лагери и вътрешният шатун - първа сцепна колоос.
 
С демонтирани колооси и отворена врата на димната камера.
 
Без колооси - поглед от дясно.
 

Котелната арматура.Колелото на ръчага е монтирано и ходът му е раздвижван.

 
На крикове - поглед от към задната свободна ос на Адамс - талигата. До крика има и доста демонтирани детайли.
 
Буксовите изрези в рамата за първа и втора сцепни колооси. На преден план: демонтирани тръбопроводи и сцепна щанга.
 
Буксовите изрези за първа, втора и трета сцепни колооси. Добре се откроява калотковата спирачна система.
 
Водещата талига е демонтирана. Локомотивът лежи на повдигащата греда от криковете.
 
Поглед към стоящият котел.
 
Сцепната щанга отново е в кадър.
 
Парната машина и буксовият изрез в рамата за първа сцепна колоос.
 
Вътрешните цилиндри.
 
Димната камера.
 
Локомотивната рамата - поглед от дясно.
 
Част от пароразпределният механизъм и буксовият изрез в рамата за първа сцепна колоос - дясно.
 
Парният цилиндър - дясно.
 
Буксови изрези в рамата и спирачка.
 
Винтът на ходообръщателя (ръчага).
 
Под будката - изрез в рамата за задната свободна ос на Адамс талигата.
 
Задната част на рамата. Може би на пръв поглед положението изглежда доста тежко.
 
Запазена с годините - табелка под локомотивната будката указваща типа на скарата.
 
Приводът за скоростомера. Зад него се вижда част от главния въздушен резервоар преди демонтажа му.
 
Част от лостовата спирачна система и балансер на ресорното окачване.
 
Детайли от пароразпределението за вътрешният цилендър - колебаещата кулиса.
 
Между рамата и надлъжния котел.
 
Регулаторният лост.
 
Детайли от сцепното движение.
 
Лагерна композиция.
 
Лагерна глава на сцепна щанга и тръбопроводи.
 
Димната камера. Кноровата помпа е демонтирана, а страничните парапети покрай котела все още не са.
 
Кабината чака ред за работа.
 
Между другите локомотиви.
 
Задната свободна ос.
 
Първа сцепна колоос - вече боядисана.
 
Шийката на вътрешният шатун. Буксите и ресорите също са монтирани.
 
Шийката където ще лагеруват сцепната щанга и външен шатун - лява страна, ведуща колоос.
 
Колоосите в комплект без водещата талига. От дясната страна бандажите все още не са боядисани.
 
Поглед от вътрешната част на ведущата колоос за външните цилиндри.
 
Задната свободна ос - поглед под ъгъл.
 
Задната свободна ос - поглед от горе.
 
Фирма стройтел, година на пройзводство и типово означение върху отливката на тялото към задната свободна ос .
 
Трите сцепни колооси.
 
Трета сцепна колоос - дясно.
 

Обресоряването на водещата талига преди монтажа. фото: инж. Стефан Деянов

 
Водещата талига в цех "Талиги".
 
Страничен поглед на талигата.
 
Сред талигите на други локомотиви.
 

Поглед от зад.

 
Водещата талига в цех "Талиги".
 
Гредата на централният болт.
 
Челен поглед на талигата.
 

Почистване на котела от корозия.

 
Водещата талига вече е пред сцепните колооси.
 
Вече в пълен комплект и с боядисани бандажи - поглед от зад.
 
В комплект - поглед от към водещата талига.
 

Плугът на локомотива - демонтиран, очаква третиране против корозия, боядисване и монтаж.

 
Заваряване на парчето метал взето за проба от котела. фото: инж. Стефан Деянов
 
След заваръчните работи.
 
Под стоящият котел - почистена е старата боя и корозията.
 

Рамата на машината в частта над водещата талига, след почистване на старата боя.

 
Рамата е почистена почти до метален блясък. фото: инж. Стефан Деянов
 
Рамата при трета сцепна колоос.
 
При пароразпределението.
 

Котелът и рамата вече са с нанесено антикорозионно покритие.

 
Котелът и рамата - лява страна.
 
Рамата при трета сцепна колоос.
 
Поглед на рамата към парните цилиндри от дясната страна.
 

Лява страна.

 
Работата по нанасяне на антикорозионното покритие е приключена. фото: инж. Стефан Деянов
 
Рамата - вече с нанесена червена боя. фото: инж. Стефан Деянов
 
Локомотивът вече е с монтирани колооси. фото: инж. Стефан Деянов
 

Все още не са монтирани сцепните щанги. фото: инж. Стефан Деянов

 
Задната свободна ос на Адамс - талигата от лявата страна.
 
Задната част на локомотивната рама и форкопфните щанги.
 
Под Адамс - талигата.
 

Обресоряването на Адамс - талигата.

 
Опората на котела към рамата.
 
Ведущата колоос за вътрешният цилиндър. Шатунът и пароразпределнието все още не са монтирани.
 
Спирачните цилиндри.
 

Между котела и рамата - шийката на колооста която задвижва пароразпределението на вътрешният цилиндър

 
Поглед от лявата част на локомотива. Сцепните щанги са монтирани.
 
Трета сцепна колоос - ляво.
 
Втора сцепна колоос - ляво.
 

Първа сцепна колоос - ляво.

 
Трите сцепни колооси - ляво.
 
Цилиндрите все още са със старата обшивка.
 
Рамата на локомотива под пепелника и стоящият котел.
 

Котелната арматура започва да се окомплектова.

 
Табелка.
 
Стоящият котел с нанесено антикорозионно покритие.
 
Котелната арматура - челно.
 

Котелната арматура - вече има монтирани нивопоказателни стъкла и манометър.

 
Продухвателен кран.
 
В пеща. фото: инж. Стефан Деянов
 
Елементи и детайли за вътрешното пароразпределине изработени във ФАЕ София. фото: инж. Стефан Деянов
 

Елементи и детайли за вътрешното пароразпределине изработени във ФАЕ София. фото: инж. Стефан Деянов

 
Елементи и детайли за вътрешното пароразпределине изработени във ФАЕ София. фото: инж. Стефан Деянов
 
Елементи и детайли за вътрешното пароразпределине изработени във ФАЕ София. фото: инж. Стефан Деянов
 
Елементи и детайли за вътрешното пароразпределине изработени във ФАЕ София. фото: инж. Стефан Деянов
 

Елементи и детайли за вътрешното пароразпределине изработени във ФАЕ София. фото: инж. Стефан Деянов

 
Елементи и детайли за вътрешното пароразпределине изработени във ФАЕ София. фото: инж. Стефан Деянов
 
Елементи и детайли за вътрешното пароразпределине изработени във ФАЕ София. фото: инж. Стефан Деянов
 
Елементи и детайли за вътрешното пароразпределине изработени във ФАЕ София. фото: инж. Стефан Деянов
 

Елементи и детайли за вътрешното пароразпределине изработени във ФАЕ София. фото: инж. Стефан Деянов

 
Малките въздухонаправляващи крила все още не са свалени.
 
Ред е за работа по парните цилиндри.
 
Поглед под парните цилиндри.
 

Котелът.

 
Въздушните резервоари са демонтирани.
 
Детайли - пътеочистител и степенка.
 
Водомерно стъкло.
 

Будката - подготвена за кит и антикорозионно покритие.

 
Вътрешните цилиндри.
 
Външни цилиндри - дясно.
 
Кръстоглавът и външните цилиндри - поглед от дясно.
 

Мястото на колебаещата кулиса.

 
Котелът вече е с топлоизолационна обшивка.
 
Демонтирано от парният цилиндър.
 
Будката - поглед от пред.
 

Отново будката, качена върху талижка. Поглед под ъгъл.

 
Подмяна по покривните ламарини на будката. фото: инж. Стефан Деянов
 
Вече свалена от талижката.
 
Будката и локомотивът.
 

При подготвянето за кит и грунд, може да се види остатък от старата боя на будката.

 
Осова и напомнителна табелка за работа в електрифицирани участъци.
 
Котелът и аспирацията.
 
Димната камера и ролка от топлоизолационната обшивка.
 

Външни цилиндри - дясно. Демонтираните елементи вече са монтирни обратно.

 
Ведущата колоос за външният ляв цилиндър.
 
Ходовата част - ляво. Все още липсват въздушните резервоари.
 
Плугът вече е боядисан.
 

Топлоизолацията на котела.

 
Обшивката при котелната арматура е поставена. Под нея също има слой от топлоизолация.
 
Локомотивът и будката. Последната е грундирана и с поставена дървена облицовка от вътре.
 
Кноровата помпа - преди боядисване и монтаж.
 

Външно пароразпределение - ляво и новата обшивка за парните цилиндри.

 
Парните цилиндри - ляво. Започнал е монтаж на отремонтираните детайли.
 
Локомотивът - с обшивка при котелната арматура. фото: инж. Стефан Деянов
 
Локомотивът и тендера.
 

Топлоизолацията и започната обшивка на стоящият котел. фото: инж. Стефан Деянов

 
Вече с цялостна обшивка на котела.
 
Част от скарите.
 
Фрагмент от надлъжният котел.
 

Долната част на стоящият котел към пепелника - с обшивка.

 
Стоящият котел - вече обшит изцяло.
 
Част от обшивката при промивачните люкове.
 
Към димната камера.
 

Локомотивът и тендера - поглед от пред.

 
Локомотивът под ъгъл.
 
Обшивката вече е с антикорозионно покритие.
 
Котелът над сцепните колооси.
 

Поглед към димната камера.

 
Вратата на димната камера - грундирана буквално преди секунди.
 
Довършителни работи по дървената част на локомотивната будка.
 
Таванът на будката и част от люка за вентилация. фото: инж. Стефан Деянов
 

Нанесеното лаково покритие по дървената част на будката.

 
Общ вид на будката от към задната част.
 
Проби на тръби.
 
Будката е качена на талижка. Ще бъде преместена в отделението за монтаж на локомотива. фото: инж. Стефан Деянов
 

Локомотивът се изтегля върху трансбордьора. фото: инж. Стефан Деянов

 
Върху трансбордьора към отделението за монтаж на будката. фото: инж. Стефан Деянов
 
Будката е повдигната за монтаж. фото: инж. Стефан Деянов
 
Почти поставена. фото: инж. Стефан Деянов
 

В отделението където е извършен монтажа на будката.

 
Пред ръчага.
 
Част от укрепването на будката към рамата на локомотива.
 
Така изглеждат будката и котелната арматура след монтажа.
 

Към мястото на помощник-машиниста.

 
Облицовката под тавана.
 
Пещната врата все още не е монтирана.
 
Котелната арматура - след монтажа на будката.
 

Работата продължава - на преден план е един от доставените нови резервоари за въздушната инсталация.

 
Котелът - в долната лява част са монтирани стойките за мазилните помпи.
 
Подмяна на електрическата инсталация.
 
Тръбопроводите на мазилната инсталация към цилиндрите са готови.
 

Парните цилиндри са с нова обшивка.

 
Приводът и основата на парната свирка.
 
Поглед към будката.
 
Въздушен резервоар под котела.
 

Доставени два броя нови главни въздушни резервоари за пневматичната система.

 
Главните въздушни резервоари от друг ъгъл. фото: инж. Стефан Деянов
 
Обшивката на пясъчната и мазилната инсталация с поставените пояси на котелната обшивка.
 
Турбогенераторът още не е монтиран.
 

Челният прозорец на будката ляво.

 
Котелът от дясно.
 

Инжекторът.

 
Задната свободна ос.
 

Водочерпателното устройство.

 
Поглед от пред - под ъгъл.
 

Димната камера.

 
Парните цилиндри - ляво.
 

Шанги от пароразпределението.

 
Кръстоглавът - ляви цилиндри.
 

Дюза за мазане на бутален стержен при външните цилиндри.

 
Инжекторът - от близо.
 

Дюза за мазане от към предната част на външните парни цилиндри.

 
Начален етап на възстановяване на оргиналните буферни фарове, след премахване на преносимите фенери.
 

Челната греда и плугът.

 
Буферен фенер - ще бъде прибран и изпълзван при необходимост.
 

Маслоотделител. Над него - разпределителна кутия и армировка (в жълто) за електрическата инсталация.

 
Цилиндров продухвателен кран.
 

Цялостен поглед от пред.

 
Парен дом и тръбни разводки.
 

Цялостен поглед от зад.

 
Мазилните помпи в будката.
 

Котелната арматура се окомплектова.

 
Поглед към регулаторният лост и вентилационният люк на покрива на будката.
 

Малка врата в предният край на будката за инвентарни пособия. От другата страна също има таква.

 
Форкопфните щанги на задната греда на рамата. Изведени са тръбопроводите за смазване на тендерните отбивачки.
 

Димната камера.

 
Малко по малко инжекторът се окомплектова.
 

Част от подменената електрическа инсталация към плафон за осветление на механиката с гофрирана еластична тръба.

 
Котелът над сцепните колооси.
 

Мазилната инсталация - монтирани нови елементи.

 
Котелната арматура с монтираните нови елементи по мазилната инсталация.
 

Водочерпателното устройство при Адамс талигата е почти окомплектовано.

 
От към будката.
 

Ръчагът.

 
Върху мотокара. Пренасяне към цеха за монтаж. фото: инж. Стефан Деянов
 

Върху мотокара. Пренасяне към цеха за монтаж. фото: инж. Стефан Деянов

 
Временно съхранявани в стругарното. фото: инж. Стефан Деянов
 

Вратата за обслужнае на парната помпа. фото: инж. Стефан Деянов

 
Към цеха за монтаж на димоповдигащите крила. фото: инж. Стефан Деянов
 

Подготвителни операций преди монтажа на крилата. фото: инж. Стефан Деянов

 
Подготвителни операций преди монтажа на крилата. фото: инж. Стефан Деянов
 

Монтажът. фото: инж. Стефан Деянов

 
Монтажът. фото: инж. Стефан Деянов
 

Монтажът. фото: инж. Стефан Деянов

 
Монтажът. фото: инж. Стефан Деянов
 

Вече с монтирани крила. фото: инж. Стефан Деянов

 
Върху трансбордьора. Обратно към ремонтният коловоз. фото: инж. Стефан Деянов
 

Поглед към димната камера. Работата продължава.

 
Поглед от дясната страна.
 

Главните въздушни резервоари са монтирани.

 
Челно осветление - прожекторът, който ще бъде използван. В дъното - старият прожектор.
 

Тръбопроводите на мазилната инсталация.

 
Тръбната разводка за мазилната инсталация при парните цилиндри - лява страна.
 

Парапетите по преходните мостчета покрай котела са демонтирани.

 
Поглед от ляво.
 

Поставени са плафоните за осветлението в будката.

 
Поглед към димната камера след грундирне на крилата.
 

Ревизиране на кноровата помпа.

 
Будката - мястото на машиниста. Всеоще не са поставени ръкохватките.
 

Подмяна на електрическата инсталация за осветлението на ходовата част.

 
Прожекторът е почти готов.
 

Горната част на парната помпа. Поглед от пред между котела и крилото.

 
Електрическата инсталацията в будката е почти готова.
 

Тръбопроводите за мазилната инсталация вече са под защитно покритие.

 
Общ вид.
 

Вратата на димната камера - вече с монтиран прожектор.

 
Довършителни работи по електрическата инсталация.
 

Поглед от дясно - при затворен ревизионен капак за парната помпа.

 
Почти челен поглед.
 

Укрепването на прожектора.

 
Ръкохватките по будката.
 

Локомотивът и тендера, преди боядисване на котела и будката.

 
Тръбопроводите по инжектора.
 

Водочерпателното съоръжение.

 
Колелото на ръчага. Вече самонтирани и кран-машинистите за влаковата и директната спирачка.
 

Малката врата в долната част на будката за ревизиране на скоростомерният привод и тръбопроводите към кран-машинистите.

 
Кръстоглавът е подготвен за монтаж на шатуна.
 

Вече с монтиран шатун - поглед от ляво.

 
Челното осветление - защитено от нанасяне на антикорозионното покритие.
 

Преден буферен фар - ляв, възстановен във първоначалния си вид.

 
Будката малко преди боядисване, а котелът вече е боядисан.
 

Лагерната глава на шатуна към ведущата колоос и контра кривошип.

 
Поглед от пред - поставяне на ръкохватките по вратата на димната камера.
 

Будката е вече почти боядисана.

 
Димоповдигащите крила и обшивката на парните цилиндри също са боядисани.
 

Страничен поглед.

 
Почти всичко по котелната арматура е монтирано.
 

Част от манометрите при мястото на машиниста.

 
Поглед към ударните вентили и паропроменителят.
 

Поглед към лявата парна машина.

 
Задвижването на маслените помпи.
 

Оразмеряване преди монтажа на ексцентриковата щанга.

 
Ексцентриковата щанга е на мястото си.
 

Челото на локомотива и тендера.

 
Общ поглед в халето.
 

Локомотива и тендера от зад.

 
Странично към димната камера и водещата талига.
 

Буферните фарове са готови.

 
Ексцентриковата щанга и шатунът са боядисани.
 

Димоповдигащо крило - ляво.

 
Фрагмент в будката над мястото на машиниста.
 

Двете мазилни помпи и пеща, която все още е без поставена врата.

 
Движението - общ поглед.
 

Челната буферна греда. Все още не са поставени винтов спряг, и ръкавите за отопление на влака.

 
Пред трансбордьора. Всеки момент локомотивът ще бъде изтеглен.
 

Вече върху трансбордьора.

 
След минути - първи стъпки извън халето след възстановяването.
 

Вече от вън макар и все ощебез тендер.

 
Поглед към ходовата част - вече на дневна светлина, макар и на свечеряване.
 

Кадър към будката преди куплирането с тендера.

 
Вече с тендер!
 

Ден по късно, локомотивът е вече под пара пред халето на експедицията в очакване на предстоящите проби.