Статии, посветени на музейната дейност в Българските Железници
museum@railwaymodeling.com

Railwaymodeling BULGARIA, предприема инициатива по събиране и систематизиране на историческа информация и фотоматериали в помощ на Музейната дейност на Българските Железници. Много от парните машини, уникални по своята същност стоят по депа и глухи линии в окаяно състояние, подложени на корозионни процеси, както и ограбване от крадци на метали. Всеки любител на железниците знае каква историческа реликва представлява един работещ парен локомотив в днешно време. Затова с една скромна поредица от статии, ще ви запознаем с част от възстановените и работещи локомотиви, а също и с тези на които предстои да бъдат възстановени. С хората които стоят зад всичко това. Усилията които полагат, както и условията в които работят.

Жертвайки свободното си време, отделено за почивка, хората от "Локомотивно депо София", възстановяват тези толкова ценни машини. А не е толкова лесно да възстановиш парен локомотив. Необходими са знания, опит, желание, исторически данни и най-вече средства. Често състоянието на машините е толкова лошо, че се налага ръчно изграждане на детайли. Но хората не се отказват. Те дават своя принос в Музейната дейност, съхранявайки историческото ни наследство! Това което може да направи екипът на сайта, е да отразява тази дейност, да показва хората и това което правят. Защото Те го заслужават!

Възстановяването на 4 осен тендер тип 2`2`T 28 за локомотив 05.01

Техническа информация...

Тук ще посветим малко повече място и информация за тендера на локомотива. Общото предназначение на тендера е да осигури нужните запаси от вода и въглища, по време на път. По своята същност използваните тендери в БДЖ са триосни и четириосни. Тендерът на 05.01 е четириосен. Състои се от следните основни части: Воден резервоар с въглищен сандък; Рама с теглично-отбивачни съоръжения; Колооси, букси, талиги и ресорно окачване;
Спирачна уредба.
Водният резервоар е конструиран от стоманена ламарина,
скрепена с ъглови Т-образни профили посредством нитови шевове. Формата на водния резервоар наподобява четиристенна призма. Таванът на резервоара образува дъното на въглищния сандък. Във вътрешността на резервоара има напречни стени или напречни греди от профилна стомана, който усилват резервоара и предават тежестта на въглищата от тавана върху тендерната рама. Напречните стени имат голями изрези, който служат за погасяване движението на водата в резервоара при бързо спиране или потегляне.Водните резревоари на тендера са снабдени от двете страни с два по цялата си дължина капака, с което се осигурява по лесно установяване при вземане на вода. Капаците на наливните отвори трябва да са постоянно затворени /освен при зареждане с вода/, за да не се допуска замърсяване на водният резервоар от падащи въгленчета и др. Всяка, всмукателна тръба на водоснабдителните съоръжения на локомотива, е снабдена със съединителен ръкав /армирано със стоманена тел гумено съединение/, съединен с единия край към коляното на питателното гнездо на тендера. С другия си край тя е съединена с лесно разглобяема муфа, свързана с всмукателния провод. Завинтеното положение се подсигурява чрез противотежест, която е укрепена на муфата. Най ниското място на съединителния ръкав свършва с отводнително кранче, което служи за отводняване на ръкава, и размразяване на заледена вода през зимата. Водното съдържание може да се отчита посредством водомерно устройство и показалец с колонка на която са нанесени цифрови деления.
Дъното на въглищния сандък се образува от покривната стена на водния резервоар, а околовръстните стени от продължението на водния резервоар. За да се даде възможност за стичане на въглищата напред, дъното на въглищния сандък е наклонено напред към будката. Предната страна на въглищния сандък, от където с лопата се вземат въглищата, е преградена с 2 - 3 снемаеми, разположени наклонено напречни дъски или двойни врати който се отварят навътре. От двете страни на тендера, пред водния резервоар се намират шкафчета за облеклото на локомотивната бригада, за инструментите и съдовете за масло. Към задната страна на водния резервоар обикновенно има шкаф за по едрия инвентар на локомотива: манели, трупчета, талпи, въжета и др. Пещните пособия: гребла, резак, трамбовка, козикрак и др, се поставят в ляво и дясно към страничните стени на въглищния сандък на спецялни скоби.
Рамата на тендера е направена само от профилни метални греди.Общо четири П-образни профила, който минават по цялата дължина образуват главните рамови греди. Двете от тях са разположени от вън, малко по навътре от широчината на водния резервоар, перпендикулярно на осите. Другите две вътрешни надлъжни греди са разположени близо средната тендерна линия на малко разстояние една от друга и служат главно за поемане на усилията на опън и натиск от теглителната сила на локомотива и ударите от буферите върху буферната греда. Тези греди са отдалечени от водния резервоар с цел олекотяване на конструкцията. За по добро поемане на ударните сили средните греди са извити към буферите. Четирите надлъжни греди на тендерната рама са скрепени от предната страна чрез тегличен сандък, а от задната страна, чрез буферната греда, която представлява огъната в горещо състояние ламарина, греда в П-образен профил и скрепена челно с надлъжните греди посредством ъглови планки.Други три напречни греди свързват вътрешните и външните надлъжни греди винаги в равнината, в която се намират пренесените сили, тоест над средата на талиигите, за укрепване на централните болтове и страничните опорни лагери, а така също и в средата на тендера за укрепване на спирачния цилиндър.

Локомотивът и тендерът са снабдени с теглични апарати, който се състоят от по две охлювидни пружини поставнени една зад друга, и буфери с триещи пръстени система Юрдинген (който в последствие са заменени с по тежък тип). Връзката между локомотива и тендера, се състой от една главна и две осигурителни форкопфни щанги, две отбивачки и един отбивачен листов ресор. Последният е монтиран в така наречения "брус" на тендера ( челото на тендерната рама, което е обърнато към локомотива) и опирайки се в него посредством спецялно оформена ресорна скоба, създава предварително натоварване на връзката,между локомотива и тендера и поема еластично тласъците между тях по време на движение. Теглителното усилие се предава посредством главната форкопфна щанга.

Колоосите на тендера по конструкция са подобни на вагонните. Те имат също външни лагерни
шийки, за разлика от локомотивните който имат вътрешни шийки. Състоят се от: ос, звезда със спици или диск, бандаж и осигурителен пръстен. Диаметърът на бандажите на тендерните колооси е 1000 мм и натоварването им е почти същото, както и на локомотивните колооси. Поради сравнително малкия диаметър специфичното натоварване на бандажите в допирната им площ с релсовият път е по голямо от това на локомотивните бандажи при определеното количество запаси. По отношение на диаметъра на бандажа натоварването варира от 6 до 10 кг/мм. При по високи натоварвания бандажите се износват по бързо. Лагерните шийки на колоосите имат обикновенно 150 мм диаметър и 300 мм дължина.

Буксите на тендера поемат цялото натоварване от рамата и укрепените по нея възли, и го предават върху колоосите през лагерните шийки на оста. Колоосите имат плъзгащи лагери в самомажещи се букси система Фридман. Буксата се състой от буксово тяло, което е затворено плътно с капак чрез шпилки. На една шийка, укрепена към капака, може свободно да се върти маслената шайба от ексцентрично укрепения към челото на шийката палец.Долния край на шайбата винаги е потопен в маслото, което при въртенето и се увлича и нагнита в камера и по канал се спуска към смазочната канавка на лагерната черупка. Разпръсквателен пръстен връща маслото към дъното.

Колоосите са групирани в две двуосни талиги с външна
листова рама. Надлъжните греди на рамата са изработени от стоманени листа с дебелина 25 мм, като долният и горният ръб са усилени с ъглов профил. В тези греди са изрязани отвори за буксите и към тях са укрепени буксовите лица, и буксовите свръзки. Също от стоманени листа са изработени двете крайни и средната напречни връзки на рамата и са скрепени със страничните надлъжни греди посредством нитова връзка с ъглов профил. Средната греда е по масивна, изградена е в призматична форма и съдържа долната половина на конусния централен лагер, който служи както за понасяне на тежестта , така и за централно завъртане на талигата. Горната половина на централния лагер е укрепена към напречната греда на тендерната рама. На същата греда има две странични опори, (плъзгалки) ,но само при преминаване в крива се опира външната опора (спрямо кривата) върху същата такава опора на тендерната рама. При движение в прав участък, между горната и долната опора има известна хлабина.

При този тип талиги се използва горно ресорно окачване, при което всеки ресор лежи направо върху буксата и чрез две ресорни подвезки се свързва с рамата. Ресорните подвезки са подложени на напрежение на опън и имат известна малка подвижност в надлъжна посока, тъй като горните им глави лежат на гребеновидни накладки върху края на главния ресорен лист, а гайките на долната им нарязана с резба част се опират също на такива гребеновидни подложки към стойката на рамата.

Тендерът е снабден с въздушна, както и с ръчна /топузна/ спирачка.

По надолу ще можете да намерите, схематично описание на елементите на тендера, както и доста фотоси показващи отделните детайли и възли, както и фотоси отразяващи хронологично
възстановителният процес.

Чертежи...

 

Рама, воден резервоар и въглищен сандък - описание на конструкцията

 

Рама, воден резервоар и въглищен сандък - напречен разрез

 

Лява половина: Изглед от зад

Дясна половина: Изглед от пред

 

Общ вид и размери на тендера - странично

 

 

 

Водочерпателно устройство на тендера и воден ръкав за питателното съоръжение

 

Задно теглично съоръжение на тендера

 

 

 

Предно теглично и отбивачно съоръжение на тендера

 

Талига от листова рама

 

 

 

Самомажеща букса тип Фридман

 

Окачване на тендерната ресорна подвезка

 

 

Използвана литература: Тракционният подвижен състав на Българските държавни железници том 1 - парни локомотиви. Автори: инж. Димитър Деянов, инж. Антоанета Борисова; Парни локомотиви - инж. Трендафилов

 

 

 

 

Възстановяването...

В този материал ще се опитаме да ви запознаем обстойно с технологията на възстановяване на парни локомотиви, и по-конкретно възстановяването на тендерът за локомотив 05.01. Естествено, няма да можем да бъдем абсолютно изчерпателни, но все пак ще се постараем. Фотоматериала се изготвя в хода на работата, така също и текста към него. Преди публикуването му се налагат постоянни консултации със специалисти в областта. А пък ние се стремим да го подготвяме на разбираем език, за хората които се сблъскват тепърва с железопътните понятия и терминология.

Сега следва трудната част. Е, може би не толкова трудна колкото самото възстановяване на локомотива, но все пак, това е труд който продължава месеци! Както се споменава в раздела посветен на локомотива, основният елемент от възстановяването е да се получи максимална автентичност, като едно от изискванията е мазутната инсталация на машината да бъде премахната. Това условие е в тясна връзка с тендера, тъй като за изграждането на мазутния резервоар, въглищния сандък е унищожен. Ще е нужно допълнително време и средства за изграждането му отново. Времето за работа е изключително малко. Взето е решение да се използва тендера на локомотив 11.10 намиращ се в база Асеново, който е напълно идентичен с този на серия 05, и е напълно подходящ за целта. В началото на лятото тендерът е докаран в локомотивно депо София. В последствие се взима решение да се използва само тендерният кош от 11.10, а талигите и колоосите - от тендерът на 05.01 понеже имат по голям ресурс за експлоатация, а именно по голям диаметър на бандажа по кръга на търкаляне (по дебел бандаж). Работата по локомотива напредва, и тендерите също са подадени в халето за извършване на необходата размяна. Така на практика крайния резултат ще бъде следният: тендерен кош от 11.10 с талиги и колооси от тендера на 05.01. След размяната тендерът на 05.01 е изваден от халето и към настоящият момент (месец ноември 2010) се намира в района на локомотивно депо София. Талгигите от тендера на 11.10 са вкарани в колоосното отделение на депото. Колоосите са демонтирани, почистени от старата боя, ревизирани и боядисани. Буксите също са демонтирани с почистване на старата лагерна смазка. ( След демонтиране на лагерните капаци на буксовите лагери, като интересн факт може да се отбележат щемпелованите надписи по ограничителите на лагерите, а именно - 03.15! Това на практика доказва намеренията тази локомотивна серия да наброява повече от доставените 12 броя. ) Рамите и на двете талиги с прилежащите им елементи по спирачната система са почистени от корозия боядисани и накрая всичко е сглобено и готово за монтаж на тендера. Паралелно с работата по талигите се подготвя и тендерната рама от долу, като ревизия на спирачните съоръжения: лостова спирачна система, спирачен цилиндър, функционен вентил и въздушен резервоар. Последният е свален и изпратен за нужното изпитване и сертифициране. Рамата е почистена от старата боя корозия, третирана е с антикорозионно покритие и накрая е боядисана. Останалите детайли от полумазутната инсталация са демонтирани. Изгражда се нова електрическа инсталация за осветлението. Задните буферни фенери са премахнати, и се изграждат наново такива вградени в инструменталния сандък. След като работата по талигите е приключена, тендерът е спуснат върху тях, спирачната система е монтирана с което монтажната работа по ходовата част приключва. По предното теглично съоръжение са поставени нови отбивачки, а отбивачният ресор е ревизиран и поставен обратно. По въглищният сандък се подменят някой от преградите. Към задната буферна греда са монтирани нови спирачни ръкави и спирателни кранове за подаваната към влака пара за отопление. Цялостно тендерният кош е подготвен за боядисване, като най напред е боядисан въглищният бункер (в черно), след което и долната част на коша (светло зелено), което ще може да видите по нататък от снимките на фотохронологията. Работата по тендера е към своя край, въпреки, че по локомотива все още се работи усилено. В началото на месец декември 2010 в депото са докарани първите въглища, и тендерът е искаран от халето за зареждане. Няколко дни по късно е куплиран с локомотива. Номерната табела, както и табелата за тип на спирачка и служебни запаси с въглища и вода, са монтирани непосредствено преди товарната проба на локомотива. Нататък работата ще бъде проследявана в разделът за локомотива.

 

03 Ноември, 2010

Работите, които трябва да се извършат, по тендера за привеждането му работно състояние

1. Пълен демонтаж с последващо повдигане на тендера, както следва:

а/ талиги;
б/ елементите на спирачната система;
в/ теглично - отбивачни съоръжения;
2. Основно почистване на тендера – външно и вътрешно.
3. Основно почестване, грундиране и боядисване на тендерната рама. Преглед на напречните връзки, полици, носачи и при нужда изправяне от деформиции или възстановявяне.
4. Пълна ревизия на колоосните букси с разглобяване, почистване, проверка на състоянието на композицията. При нужда: завлечена, напукана или с изпаднали парчета, - композицията на лагерите се възстановява чрез отстраняване на старата и заливане с нова композиция марка К-80.
5. Основна проверка с необходимите измервания и освидетелстване на тендерните колооси. Накрая почистване на старата боя, грундиране и боядисване.
6. Основна проверка на състоянието на листовите ресори, при необходимост ремонт с замяна на ресорни листове.
7. Основна проверка на подвеските от ресорното окачване. При необходимост смяна на втулки, изправяне на деформирани части и възстановяване.
8. Пълна ревизия на механичната част от спирачната система: носачи, спирачни валове, ръчна (топузна) спирачка, подбрадници. При нужда смяна на втулки, изправяне на деформирани части и възстановяване.
9. смяна на тръбопроводи, водна проба на въздушните резервоари съгласно предписанията. Подмяна на паропровода към буферната греда.
22. Пълна ревизия и възстановяване на електрическа инсталация на тендера.

10. извършва се пълно почистване на водните резервоари – външно и вътрешно. Отстраняват се и се заменят с нов материал – слаби /изтъняли/ части от тях, течове. Отстраняват се побитости и видими деформации. Възстановяват се водните решетки и капаци, връзката с водното пространство под въглищния бункер. Прави се вътрешно антикорозионно покритие, а външно – грудиране, китване и двукратно боядисване с установените от БДЖ цветове.
11. пълно възстановяване на тендерния кош (воден резервоар и въглищен сандък). При нужда кородирали части –профили, станици или части от тях се заменят с нови. Двукратно боядисване, след като всички повърхности са добре грундирани.

12. Тендерът се почиства и боядисва окончателно. Монтират се всички предварително изработени /възстановени/ експлоатационни и фабрични табели: 1 брой номерна, по два броя странично: тип на спирачката и служебни запаси, и фабрична по обрезец с фабричния номер и годината на производство.

 

 

 

Технически Данни

Tender

серия 05.00

дименсия

Междурелсие
1435
mm
Тип
2`2` T 28
-
Запас от вода
28
m2
Запас от въглища
13
t
Тегло:
-
-
Празен
30,2
t
Пълен
71,2
t
Пълно натоварване на ос
17,8
t
Отношение на вода/въглища
2,15
-
Таров коефицент*
0,736
-

*таров коефицент: отношение на теглото на празен тендер към теглото в натоварено състояние със запасите т.е. максимална служебна маса.

Фотохронология

Поглед от зад - тендерът на 05.01
Страничен поглед преди подмяната на талигите.
Под ъгъл - към ръчната топузна спирачка.
Челно - тендерната част от към локомотива.
Типови табелки указващи запасите от вода и въглища, както и типа на спирачката.
Под ъгъл - от задната част.
В ляво тендерът на 05, в дясно - на 11.10. По средата е един от първите представители на Е-вагоните преустроен снегорин с талиги БТ-3.
Докаран преди дни - тендерът на 11.10.
Страничен поглед.
Допълнителна (резервна) форкопфна щанга от тендера на 11.10 с видима деформация. Най вероятно няма да бъде използвана към момента.
Капакът покриващ задното теглично съоръжение на тендера демонтиран предварително. Същият покрива отбивачките, отбивачният ресор и форкопфните болтове на щангите.

 

Тендерът е вече в халето повдигнат на крикове и с извадени талиги.

Задната талига и част от тендера към локомотива.

Първа колоос ляво на първата тендерна талига от вътрешната страна преди размяната на талигите.

Двете талиги пред тендера. Ясно се откроява разликата в централните болтове и плъзгалките.

Тендерът повдигнат на крикове с извадени талиги. Поглед от зад.

Поглед под ъгъл.

Винтов спряг и парни кранове за отопление на влака. Кранът от ляво все още не е монтиран.

Рамата на тендера при буферната греда. Пътеочистител при движение на заден ход, степнка и буфер.

Поглед от долу. Централен болт на задната талига и сферичните плъзгалки.

Поглед от долу - спирачен цилиндър, част от лостовата спирачна система и въздушен резервоар.

Част от спирачната система под рамата.

Поглед от пред. Талигите са в отделението за ремонт. Отбивачното съоръжение е демонтирано.

Буферната греда и винтовият спряг. Поглед от зад под ъгъл.

Първа талига в отделението за ремонт на талиги. За сега са свалени само буксовите капаци. фото: инж. Стефан Деянов

Буксовият лагер от близо. фото: инж. Стефан Деянов

Демонтирана букса и композиця на лагерна половина. фото: инж. Стефан Деянов

Втората талигата вече е грундирана. фото: инж. Стефан Деянов

Втората талига е готова.

Рамата на първа талига с демонтирани колооси.

Колоосите на първа талига.

Надписи по ограничителят на шийката за буксовите лагери. Видно е, че тази колоос е била предназначена за локомотив 03.15, който на практика така и не е доставен.

Рамата на първа талига - странично .

Втора талига - поглед под ъгъл на входа на отделението. Работата по нея е приключена.

Рамата вече е баядисана.

Под рамата: централен болт и плъзгалки за талигата до локомотива.

Цялостен поглед под рамата от към централния болт на задната талига.

Под рамата: Обръщателят на спирачната система.

Лостовата система на топузната (ръчната) спирачка на тендера и степенка..
 
Напомнителен надпис върху тендера.
 
Задната част на тендера.
 
Готовите талиги са подадени на коловоза пред тендера.
 
Предната част на тендера - предстой подмяна на отбивачките и монтаж на отбивачния ресор.
 
Подменените отбивачки и старите форкопфни щанги.
 
Без прегради за въглищата.
 
Буксов възел и ресорно окачване.
 
Спуснат върху талигите.
 
Поглед от страната към локомотива.
 
Топузът на спирачката.
 
Гнездата за форкопфните болтове в тегличният сандък на тендера.
 

Подменени въглищни прегради.

 
Въглищният бункер е боядисан.
 
Вече целият тендер след боя.
 
Дървената преграда на въглищтният сандък и боядисан червен кант.
 

След боядисване - поглед от пред.

 
Място за пещни пособия.
 
Изцяло след боя - поглед от зад. Буферните фарове още не са подменени.
 
Челно осветление при движение на заден ход.
 

Зареден с въглища.

 
Резервните форкопфни болтове и отбивачка. В дъното - главен форкопфен болт.
 
Между резервните форкопфни болтове. Зад тях се вижда скобата на отбивачният ресор.
 
Част от водната инсталация.
 

Филтри на отворите за зареждане с вода.

 
Под бункера за въглищата.
 
Поглед от зад. Буферните фенери са заменени с нов тип.
 
Преди куплирането с локомотива.
 

От близо - водните съединения на тендера към локомотива.

 
Лопатата е готова за работа.
 
Буферната греда.
 
Приготовления за изкарване от халето за куплиране с локомотива.
 

Подаване върху трансбордьора.

 
Върху трансбордьора .
 
Под лампата на трансбордьора.
 
На метри от локомотива.
 

Вече куплиран.

 
С необходимите шаблони.
 
Табелки за служебни запаси и тип на спирачката.
 
С номерна табела.
 

На обръщателя..