museum@railwaymodeling.com

Възстановяването на локомотив 46.03 - Фотохронология

 

 

 
Към обръщателя в локомотивно депо София. Небходимо е локомотивът да се завърти за по голямо удобство при ремонта.
 
След няколко десетилетия отново върху обръщателния мост в депо София.
 
Челен поглед с будката на обръщателя.
 
Обръщателят се задвижва.
 
В халето по ремонта преди започване на работа.
 
В съседство с 01.23
 
Поглед от задната страна: демонтирани са обшивките на парния дом и регулатора.
 
Челно.
 
Ходовата част от ляво и част от страничния воден резервоар.
 
Лява парна машина.
 
Дясна парна машина.
 
Инжекторът под будката.
 
Колебаещата кулиса и част от кулисната щанга със задвижването и от ръчага.
 
Пета сцепна колоос - дясно. Над нея свързващата тръба на дясната бака със задния воден резервоар.
 
Четвърта сцепна колоос - дясно.
 
Будката от дясно - разположение на табелите и държавен герб.
 
Страничен воден резервоар - дясно. Един от първите по крупни елементи, очакващ демонтаж.
 
Страничен воден резервоар - ляво. Също ще бъде демонтиран.
 
Ведуща колоос - консервация на шатунната шийка.
 
Част от стержена на шибъра - дясна парна машина.
 
Първа сцепна колоос и кръстоглава: дясна страна.
 
Съединителна тръба от дясната бака към задния воден резервоар.
 
Демонтиран редуктор за задвижването на скоростомера заедно с конзолата.
 
Състояние на електрическото табло в будката на локомотива.
 
Котелната арматура преди демонтаж на елементите и обшивките.
 
Подготовка за демонтажа на дясна бака: съединителна тръба към задният воден резервоар е демонтирана.
 
Коляното на водното съединение под баката с известно количество натрупан котлен камък.
 
Една от опорите поддържащи дясната водна бака и предаващи теглото към рамата на локомотива преди развиване на болтовете.
 
Шеста сцепна колоос и задвижването на скоростомера.
 
Демонтирана е част площадката между будката и дясната бака.
 
Поглед от зад - в отделението с подемник за демонтаж на дясната бака.
 
Частичен поглед от дясно преди демонтаж на дясната бака.
 
Подготовка за повдигане.
 
Част от въжетата на използвани за повдигане на баката.
 
Почистване от останалия кизелгур след започнал демонтаж на котелните обшивки, който с годините се е превърнал на прах.
 
Демонтаж на водач от задвижването на регулатора.
 
Използване на мобилна рампа за работа по котела.
 
Една от опорите на дясната бака след демонтаж на същата.
 
Дясна страна - малко по малко елементите около котела се демонтират.
 
Състояние на котелната обшивка преди демонтаж пред стоящия котел. Тук също остатъците от кизелгурът са в изобилие.
 
Опората към котела за превода на ръчага.
 
Дюзи за пясъкоподаването.
 
Свалена обшивка на котела в частта под питателния дом.
 
Демонтирани тръбопроводи от пневматичната инсталация.
 
Котелна опора за връзка с рамата.
 
Общо състояние на локомотива от дясно, към настоящия момент на работата.
 
Време за взимане на контролна проба от котела.Мястото е предварително определно и очертано.
 
Първи контури с флекса.
 
Бавно и внимателно работата по рязането напредва.
 
Пауза за оглед.
 
В по далечен план.
 
Комуникация с оператора на платформата.
 
Работата продължава след корекция в положението на платформата.
 
Платформата.
 
Постепенно флексът потъва в метала.
 
Оглед по ъглите за оценка нататъшната работа.
 
Спускане на платформата.
 
Работата ще продължи с малък флекс.
 
Опит за раздвижване на изрязаната проба с малка манелка.
 
Нужна е малка корекция с флекса.
 
Изваждане на пробата.
 
След едночасова борба с металорежещи машини - пробата е готова за изпращане.
 
Снимка за спомен.
 
Работа по сваляне на котелна обшивка в частта пред стоящия котел.
 
Общ вид на локомотива с частично премахната обшивка на котела.
 
Демонтаж на лист от обшивката от дясната страна на локомотива.
 
Освобождаване на обшивката около зоната при превода на ръчага.
 
Сваляне на освободен лист от обшивката.
 
Поглед към арматурната глава до димната камера и турбогенератора.
 
Ведущата колоос и част от натрупания кизелгур изпаднал при премахване на обшивките.
 
Котела в частта пред крепса.
 
Една от опората под котела към рамата на локомотива поддържаща надлъжните водни резервоари.
 
Турбогенератора - преди да бъде демонтиран.
 
Състояние на част от мазилната инсталация над едната парна машина.
 
Поглед към предната водеща колоос и парен цилиндър преди демонтажа на предохранителните клапани, обшивката и кожуха на буталния стержен - ляво.
 
Състояние на колебаещата кулиса - дясно, преди започване на работа по пароразпределението.
 
Демонтиран лист от котелната обшивка и до други елементи до дясната парна машина.
 
Стоящия котел без обшивка - дясно.
 
Фабрична табелка на котела.
 
Общ поглед към топузната спирачка и въглищния бункер с натрупани елементи и детайли свалени от котелната арматура в будката.
 
Състояние на горната част на котела в будката. Всичко е демонтирано с изключение на един ударен вентил.
 
Долната част на котела в зоната около пещната врата. Ръчагът все още не е демонтиран.
 
Поглед към димната камера и кноровата помпа.
 
Състояние на големия инжектор преди демонтажа му.
 
В отделението за промивки. Машината е подадена за цялостно измиване.
 
Насочване на водната струя през отворите на предварителното демонтирани предпазни вентили.
 
Изтичане на водата през отвора на коремния продухвателен кран.
 
Изтичане на водата през крепса.
 
Изтичане на водата от мястото на продухвателен кран - ляво.
 
Измиване на котела в зоната пред будката.
 
Измиване на вътрешната част от разстояние.
 
Разплискване на водата при очистване на външните замърсявания.
 
Част от работата по измиване на локомотива.
 
Насочване на водната струя към конкретно място.
 
Измиване в зоната при димната камера.
 
Частичен поглед към локомотива след измиване на котела - ляво.
 
Предварително премахване на остатъците от топлоизолация по дясната парна машина.
 
Лява парна машина - предварителното почистване е почти завършено.
 
Ходовата част преди измиването и.
 
Ведущата колоос и шатунната шийка преди да бъдат измити.
 
Пълнене с вода от мястото на продухвателен кран.
 
Изтичане от същото място.
 
Измиване на локомотива от долу.
 
Измиване на ходовата част.

 

/ следва продължение /

 

Всички фотографии и материали публикувани в RailwayModleing.com са предпазени от международните закони за авторкото право ©.
Имате ограничени права да разглеждате лично изображенията с вашия уеб браузър.
Фотографиите не могат да бъдат размножавани, разпространявани, подрязвани, уголемявани/смалявани, или манипулирани по друг начин без писменото съгласие на техния автор.
Забранено е използването им на други уеб страници с търговски или нетъргвоски цели.
Свържете се с екипа на RailwayModeling.com, за да поискате разрешение

RailwayModeling Team 2014