Home > Дизелови локомотиви
Експлоатацията на дизелови локомотиви в Българските железници започва след доставката на серия малки двуосни индустриални локомотиви от фирмата Deutz през 1942 г. По късно - през 1963 България започва доставката на първата серия магистрални дизел-хидравлични локомотиви, произведени в Simmering Graz Pauker - Австрия. С въвеждането на дизеловата тяга се подобряват условията за обслужване от локомотивните бригади, както и качеството превоза. С течение на времето дизеловата тракция измества парните локомотиви почти във всички сфери на обслужване на пътнически и товарни влакове, както и маневрена дейност. Понастоящем в България се използват интензивно дизелови локомотиви от серия 52-00, 55-00, 06-00, 07-00 и др. В настоящата галерия предоставяме уникални фотографии на част от дизеловата тракция в Българските железници.
Last additions - Дизелови локомотиви
55.jpg
Заминават от СофияCanJul 28, 2014
127.jpg
На междугариеCanJul 11, 2014
056-3.jpg
Към краят на деняCanJul 29, 2013
55-206-RM.jpg
Спри..огледай се, ослушай се и ако не идва влак премини!!!3 commentsyoli79bgJul 22, 2013
206.jpg
Сутрин преди жегатаCanJul 21, 2013

Random files
07.076.3 На гара Момчилград 07.022-7 Той и тя. Край сръбската граница Re: Re: Full Full throttle Прегариране 07032 + 45197 на горски пътник В Каспичан Гост в депо София 07.076.3 На гара Момчилград 07.022-7 Той и тя. Край сръбската граница Re: Re: Full Full throttle Прегариране 07032 + 45197 на горски пътник В Каспичан Гост в депо София 
БДЖ - локомотиви серия 04


scan0055.jpg

Дизел-хидравличните локомотиви серия 04 на БДЖ са построени по поръчка от австрийската фирма Simmering – Graz – Pauker (SGP), Wien. Доставени са на 2 последователни партиди – първата от март 1963 г. до септември 1964 г. и втората от юни 1965 г. до февруари 1966 г. Отначало серията е носела означението Дх1-00, а по-късно след въвеждането на новото серийно означение заема първата свободна от парните локомотиви серия.
Локомотивите от серия 04 са едносекционни 4-осни, с колоосна формула В' – В' и максимална мощност 2200 к.с. (1620 kW). Оборудвани са с два двигателя всеки с мощност от 1100 к.с. (810 kW). Задвижването се осъществява чрез хидравлична предавателна система. Конструктивната скорост на локомотива е 120 км/ч.
Локомотивите от първата партида показаха известни дефекти по време на експлоатация и поради тази причина се наложи в локомотивите от следващите партиди да бъдат внесени някои подобрения в двигателя, хидропредавателната кутия, ходообръщателя, колоосните редуктори и др.

10 files, last one added on Aug 25, 2009

БДЖ - локомотиви серия 06


127.jpg

Локомотивите серия 06 са производство на завода “Elektroputere” – Craiova, Румъния, като доставката им за БДЖ започва през 1966 г. Тази серия локомотиви води началото си от Швейцария. През 1956 г. Румънските железници (CFR) търсейки подходящ дизелов локомотив за своите условия се спират на произведения в алпийската страна дизел-електрически локомотив тип Co' – Co'с мощност 2100 hp. След участието в редица изпитания, през 1959 г. са доставени за CFR 6 локомотива от този тип, а по-късно е закупен и лиценз за тяхното производство в заводите “Elektroputere” – Craiova.
Локомотивите серия 06 на БДЖ са шестосни, едносекционни с електрическа предавателна система за постоянен ток, мощност 2300 hp (1545 kW) и конструктивна скорост 100 км/ч. Предназначени са предимно за товарни влакове и нямат отопление за пътнически.
Първата доставка от серия 06 е зачислена към депо Г. Оряховица, а последващите – към депата Ст. Загора и Варна. От 1971 г. локомотиви от тази серия се появяват и в участъците София – Мездра, София – Перник и София – Димитровград.

149 files, last one added on Jul 11, 2014

БДЖ - локомотиви серия 07


124-1.jpg

Първите локомотиви от серия 07 са доставени и пуснати в експлоатация у нас в началото на 1972 г. като доставката на им се предшествува от няколкогодишно проучване от страна на дирекцията на БДЖ на съветския дизелов локомотив М62, който е проектиран за средноевропейския габарит и се доставя в Германия и Унгария. Локомотивите в БДЖ получават номера от 07-01 до 07-90. Съществува и един екземпляр – 07-91, въстановен от закупените от чешките железници два локомотива T679.2001 и T679.2002 от същия тип.
Локомотивите серия 07 и до днес остават най-мощните дизелови локомотиви на БДЖ. Те са производство на Ворошиловградския завод – СССР и имат съветско означение ТЭ109. Локомотивите са шестосни, едносекционни с мощност 3000 hp (2205 kW), конструктивна скорост 100 км/ч и променливо-постояннотокова електрическа предавателна система. Предназначени са за магистрална пътническа и товарна служба. Нямат възможност за отопление на пътнически влакове, но по настоящем на няколко локомотива (07 011.0, 07 023.5, 07 024.3 и 07 026.8) е монтирано устройство, с помощта на което е възможно вече и отоплението на пътническите влакове. Тези локомотиви получават подсерия 100.

362 files, last one added on Jul 18, 2013

БДЖ - локомотиви серия 51


150~0.jpg

Дизеловите локомотиви серия 51 са доставени по поръчка на Българските железници през периода 1965 – 1969 г. Производство са на един от най-големите заводи в Унгария – Ganz-Mavag – Budapest. От същата серия са доставени и определен брой локомотиви за нуждите на промишлени предприятия.
Локомотивите серия 51 са четириосни с електрическа предавателна система, мощност 600 hp (440 kW) и конструктивна скорост 80 км/ч. Предназначени са предимно за маневрена работа, но често се използват за обслужване на леки пътнически влакове. В периода 1965 – 1967 г. те поемат целогодишно обслужването на пътническите влакове София – Банкя.
Днес голяма част от локомотивите серия 51 са бракувани, но няколко броя зачислени към депо Русе все още се намират в експлоатация.

25 files, last one added on Feb 21, 2013

БДЖ - локомотиви серия 52


179~0.jpg

Локомотивите серия 52 (немска серия V60) са произведени от VEB Lokomotiv und elektrotechnische Werke “Hans Beimler” – Henningsdorf, Berlin. Първата доставка за БДЖ се извършва през 1965 г., като след това последователно са направени още няколко доставки в периода 1966 – 1974 г. Локомотиви от същата серия са доставяни и за нуждите на някои промишлени предприятия.
Локомотивите серия 52 са конструирани за нормално междурелсие с щангово задвижване на колоосите. Предвидени са за средно тежка маневрена и лека пътническа служба с два режима на скоростта – до 30 км/ч и до 60км/ч. Локомотивите са снабдени с един дизелов двигател с мощност 650 hp (480 kW) при 1500 U/min. Чрез хидропредавателна кутия мощността на двигателя се предава на режимната скоростна кутия, вградена в един корпус с ходообръщателя.
Добрите експлоатационни и технически качества на локомотивите серия 52 ги утвърдиха като основен тип локомотив за маневрена служба в БДЖ.

41 files, last one added on Jan 29, 2013

БДЖ - локомотиви серия 55


55.jpg

Локомотивите серия 55 са произведени в завода “23 AUGUST” – Bucuresti, Румъния, като проектът е по лиценз на швейцарската фирма SULZER AG. Доставката им за Българските железници започва през декември 1969 г. Локомотивите са предназначени за средно тежка маневрена и лека пътническа служба. Основно работят към депата София, Дупница, Г. Оряховица, Варна и Бургас, като освен маневрената дейност която извършват, обслужват и редица пътнически влакове по неелектрифицираните линии.
Локомотивите серия 55 са четириосни с една машинна група и една командна кабина, снабдена с два пулта за управление. Мощността на дизеловия двигател е 1250 hp (920 kW). Задвижването става посредством хидравлична предавателна система с два хидротрансформатора. Съществуват и два режима на работа – маневрен и влаков, като конструктивната скорост при тях е съответно 60 км/ч и 100 км/ч. Голяма част от локомотивите са снабдени с котел за отопление на пътнически влакове.

141 files, last one added on Jul 28, 2014

Дизелови локомотиви с малка мощност


DSC_3112.jpg

17 files, last one added on Feb 29, 2012

7 albums on 1 page(s)Powered by Coppermine Photo Gallery, Modded by Stramm, template by RailwayModeling.com © 2009