2004
ФОТОГАЛЕРИЯ
museum@railwaymodeling.com

Фотогалерия - Българските Железници.

Добре дошли в раздела! Галерията е оформена по хронологичен ред със съответните подраздели. Естествено не можем да създадем "пълната" и окончателно завършена галерия, но ще се опитаме да бъдем максимално изчерпателни. Искаме да изразим своите огромни благодарности към всички Български и чуждестранни автори, които са споделили своите фотографии с нас. Надяваме се че в процеса на попълване на галерията ще намерим много съмишленици които ще дадат и своят принос към историята на железниците в България.

Парни локомотиви
Първата железопътна линия в днешните Български земи е Русе-Варна (224 км.) Линията е открита за експлоатация на 7 ноември 1866 година. След освобождението на България от турско робство е построена и първата държавна железница Цариброд - София - Вакарел. С това се поставя началото на железопътното развитие в България. Парата е основен двигател дълги години, като за времето в което се експлоатират парни локомотиви, България успява да поддържа едно изключително високо техническо и инфрастуктурно ниво. Поръчвали са се специфични локомотивни типове, които са били уникални за Европа и света...
Парни локомотиви - Новини

14.02.2016г. Добавени снимки в раздела за локомотивна серия 01 ;

25.01.2015г. Обновен е раздела за локомотивна серия 11;

14.01.2015г. Разкрита допълнителна галерия за локомотивна серия 35;

 

Дизелови локомотиви
Експлоатацията на дизелови локомотиви в Българските железници започва след доставката на серия малки двуосни индустриални локомотиви от фирмата Deutz през 1942 г. По късно - през 1963 България започва доставката на първата серия магистрални дизел--хидравлични локомотиви, произведени в Simmering Graz Pauker - Австрия. С въвеждането на дизеловата тяга се подобряват условията за обслужване от локомотивните бригади, както и качеството превоза. С течение на времето дизеловата тракция измества парните локомотиви почти във всички сфери на обслужване на пътнически и товарни влакове...
Дизелови локомотиви - Новини

10.01.2015г. Добавена снимка за локомотив 04 - 32;

10.01.2015г. Добавена снимка за локомотив 07 062;

23.12.2014г. Добавени фотографии на локомотиви 55 194, 07 084 и 07 091;

04.12.2014г. Добавени фотографии на локомотиви 52 180, 52 181 и 52 246;

09.11.2014г. Добавени фотографии на локомотиви 52 048 и 52 067;

 

Електрически локомотиви
Първата серия електрически локомотиви в Българските железници, са доставени през 1962-1963 година, от заводите Шкода - Чехословакия, а официалното откриване на първото електрифицирано трасе София-Пловдив, се извършва на 27 април 1963. Проектите за електрифициране на участъци, датират години преди това, но въпреки всичко се налага сериозно обмисляне на стандартите и технологията на трасетата. След електрификацията на участъка София-Пловдив, се започва периодично изграждане на нови и реконструкция на стари трасета...
Електрически локомотиви - Новини

10.01.2015г. Добавена фотография на локомотив 44 065;

09.11.2014г. Добавена фотография на локомотив 46 234;

31.10.2014г. Добавена фотография на локомотив 44 095;

12.10.2014г. Добавена фотография на локомотив 42 081;

17.07.2014г. Добавена фотографии на локомотиви серия 41, 42, 43, 44, 45 и 46;

 

Старите товарни вагони
Старите товарни вагони се срещат все по-рядко. Представителите на тази категория, които са оцелели до днешно време са в лошо състояние. Част от тях формират служебни влакове, за изграждане и ремонт на железопътната инфраструктура. Други пък са запазени и реставрирани за пътувания с атракционните влакове на Българските Държавни Железници...
Стари товарни вагони - Новини

24.12.2015г. Добавени 4 нови снимки в раздела;

20.10.2014г. Добавени нови снимки в раздела на вагон - фургон под номер № D 831 намиращ се в музея на транспорта - град Русе;

12.10.2014г. Добавени нови снимки в раздела;

17.07.2014г. Добавени нови снимки в раздела;

 

 

Дизелови мотрисни влакове
Представителите на ДМВ в България са значително повече и разнообразни от ЕМВ. Първите им доставки датират от периода 1905-1908 година. Първата ни мотриса притежава серия 21-01 и е произведена в заводите GANZ-Будапеща, а едни от най-популярните мотриси в БДЖ са серия 24, - произведени в заводите FIAT-Torino, които развиват скорст от 135 км. в час!...
ДМВ - Новини

14.02.2016г. Обновен е раздела за ДМВ серия 18;

25.01.2015г. Добавена фотография на ДМВ 118-09;

04.01.2015г. Разкрита допълнителна фото - галерия за дизелова мотриса серия 19 001;

Теснолинейна тракция
Теснолинейните железници винаги са представлявали огромен интерес от страна на любителите на железопътния транспорт. В настоящия раздел ще разглеждаме всички видове теснолинейни локомотиви и вагони, предназначени за различните междурелсия в Българските железници...
Теснолинейни железници - Новини

17.07.2014г. Добавени фотографии за локомотиви серия 75 и 609.76;

24.10.2008г. Разкрити допълнителни галерии за локомотиви серия 75 и 77 с добавени снимки в тях;

06.06.2007г. Добавена фотография на локомотив серия 400.60;

Железопътни гари
Построени за удобството на пътуващия, железопътните гари са неотменна част от железопътния маршрут. Разнообразни по архитектурен стил и вид те впечатляват и възхищават пътници, турсти и посетители. Също така това са местата от които се контролира железопътния трафик, посредством системите за сигнализация, централизация и блокировка...
Железопътни гари - Новини

02.08.2004г. Добавени фотографии за гара: Гара Русе, Горна Баня;

25.07.2004г. Добавени фотографии за гара: "Гара Русе";

13.07.2004г. Добавени фотографии за гара: "Централна Гара София";

Старите пътнически вагони
От колко време ги виждаме в много филмови продукции,
посветени на времената около Втората Световна война,
пък и малко след това? Неизменното чувство на романтика с дъх на сажди и лъскава зелена боя. Това пак са те - старите пътнически вагони! В раздела ще обърнем внимание на двуосните и четириосни пътнически вагони,
както и съответните служебни вагони от това време...
Старите пътнически вагони - Новини

17.07.2014г. Добавени нови фотографии в раздела

29.12.2006г. Добавена фотография на пътнически вагон на гара Волуяк

17.12.2006г. Добавени фотографии на двуосни пътнически вагони на гара "Царева ливада"

25.02.2005г. Добавени фотографии на стари пътнически вагони от българските железници

 

Локомотиви с малка мощност
Тук са показани снимки на дизелови маневрени локомотиви, които по различно време са попадали в железопътната експлоатация на БДЖ, редовно доставаяни, поединично закупени или преустроени от други возила. Това са предимно първите маневрени дизелови локомотиви на БДЖ доставени за пръв път през август 1942 година от фирмата HUMBOLDT-DEUTZMOTOREN A.G. ...
Локомотиви с малка мощност - Новини

17.12.2006г . Добавени УНИКАЛНИ фотографии на възстановения скоро локомотив от маломощната серия 61.

02.08.2004г. Добавени снимки на лококмотиви серии 61-00;

30.07.2004г. Добавени снимки на лококмотиви серии 66-00;

Авторите
Запознайте се с авторите на музейните фотографии. В албумите им също така ще откриете и други техни уникални снимки, които не могат да се поместят в категориите по-горе.Те са хората, благодарение на които можем да се запознаем с уникалното минало на нашите железници днес. В настоящия раздел можете да откриете кракти биографични данни за всеки един от авторите на фотографиите в музейната галерия ...

Авторите - Новини

04.11.2014г. Добавени две снимки в галерията на инж. Васил Тодоров;

23.10.2014г. Добавени две снимки в галерията на инж. Васил Тодоров;

20.10.2014г. Добавени две снимки в галерията на инж. Васил Тодоров;

07.09.2008г. Добавена снимка в галерията на инж. Васил Тодоров;

 

Спомени
В този раздел ще можете да намерите снимки на лица и събития от всякакво естество свързани с железницата, направени както от служители така и от обикновенни хора, и пътници запечатали с фотоапарат в ръката моменти от живота на железницата през изминалите години...
галерия Спомени - Новини

23.12.2015г. Добавени 2 бр. фотографии в раздела;

23.12.2014г. Добавени 2 бр. фотографии в раздела;

12.10.2014г. Добавени 3 бр. фотографии в раздела;

03.08.2014г. Добавени 6 бр. фотографии в раздела;